skip to Main Content

Svensk Handel

Svensk Handel sprider ett arbetspolitiskt budskap med hjälp av programmatisk videoannonsering för att nå de rätta målgrupperna som har makt att påverka ungdomsarbetslösheten i Sverige.

Emerse_icons_Challenges-

Utmaningar

Informera unga vuxna och nyexaminerade studenter som är på väg in i arbetslivet om den svenska arbetsmarknaden. Samt påverka politiker och beslutsfattare som har möjlighet att förändra framtiden för våra unga, så fler arbetstillfällen kan skapas och vi kan komma till rätta med ungdomsarbetslösheten.

Emerse_icons_Challenges

Lösningar

För högsta trovärdighet placerade vi videoannonserna på de största svenska nyhetssajterna, annonsplatser som säljs enbart via privata marknadsplatser. För att nå de önskade målgrupperna använde vi oss även av en kombination av kontextuell målgruppsinriktning med semantisk styrning.

Emerse_icons_Reporting

Resultat

Kampanjen fick stort genomslag i media. Frågan om ungdomsarbetslöshet debatterades i SVT Debatt, där Svensk Handels vd Karin Johansson medverkade. Kampanjen ökade även medvetenheten kring ungdomsarbetslösheten och fick Svensk Handel att framstå som en konstruktiv förändringsagent i arbetspolitiska frågor.

Fördjupning

En privat marknadsplats (PMP) kräver en speciell inbjudan och ett unikt deal ID, för att handla med högklassiga sajter och få tillgång till deras annonsplatser som enbart säljs till en exklusiv grupp av annonsörer. Det innebär att vi kan kvalitetssäkra annonserna samt att vi får  betydligt mer kontroll över kampanjerna, vi kan exempelvis styra frekvensen i större detalj.

Kontextuell målgruppsinriktning är en metod där vårt system genomsöker artiklar på webbsidor för matchande nyckelord och enbart visar kampanjvideon där den hittar överenstämmande nyckelord. När man kombinerar det med semantisk sökordsinriktning avser man att välja sökord som fångar betydelsen av textens innehåll.

Kampanjer

Handelns Löfte

Vi lovar att göra allt vi kan för att Sverige ska vara ett land där alla har en framtid. Om vi ska lyckas krävs det att alla parter på arbetsmarknaden tar ett gemensamt ansvar. Vi lovar att ge fler en chans, i våra butiker, kiosker, varuhus, lager och e-handelsföretag, om bara tröskeln till det första jobbet sänks.

Handelns Löfte

Vi vill ge ett löfte till dig som är ung: Vi lovar att släppa in dig. Vi lovar att du ska få göra ett viktigt jobb. I våra butiker, kiosker, varuhus, lager och e-handelsföretag. Vi lovar att hjälpa dig så att du kan ta steget mot dina högsta drömmar. Vi lovar fler jobb till unga. Om politiken bara lovar att inte sätta ett för högt pris på framtiden.

Handelns Löfte

Handelns Löfte upplyser unga om deras framtidsmöjligheter inom svenskt näringsliv, samt uppmanar politiken att vara försiktig med höjningen av arbetsgivaravgifter för unga, då det kan leda till ökad undgomsarbetslöshet.

Om Svensk Handel

Svensk Handel är en näringslivsorganisation för företag med verksamhet inom detaljhandel. Organisationens främsta uppgift är att skapa goda förutsättningar och förhandla fram rättvisa avtal för de anställda. Handeln är Sveriges största arbetsgivare för ungdomar, nästan var femte yrkesverksam mellan 16–24 år jobbar inom detaljhandeln.

Sverige betalar en lägre arbetsgivaravgift för unga under 26 år, detta möjliggör att handeln och andra branscher kan anställa fler ungdomar med fördelaktighet. Det är bra för de unga, bra för handeln och bra för Sverige. Svensk Handel lovar att anställa många unga även i framtiden, exakt hur många beror givetvis på vad det kommer att kosta. Det budgetförslag som finansdepartementet har lagt fram föreslår slopad nedsättning av arbetsgivaravgiften för ungdomsanställda. Om det går igenom kommer det att kosta handelsföretagen 3,5 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 11 500 jobb. Det kommer också att innebära att det blir dyrare att nyanställa och att det blir svårare för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Back To Top