skip to Main Content

Alltid online, alltid miljömedveten

Paxxos målgrupp är alltid online och därför är deras annonser också det. Målet är att bygga upp och stärka företagets varumärkeskännedom inom en nischad B2B bransch. Med hjälp av långsiktig annonsering har antalet användare till Paxxos sajt ökat med 48% YOY. Den programmatiska annonseringen bidrog också till att Paxxo omsatte mer än 100 mkr för första gången, vilket är en en ökning på 14.5% jämfört med föregående år.

Emerse_icons_Challenges-

Utmaningar

Att stärka varumärket och öka kännedomen för Paxxos smarta och miljövänliga produkter inom en specifik målgrupp.

Emerse_icons_Challenges

Lösningar

Vi låter annonseringen rulla på i långsam takt under en lång tid för att alltid kunna vara synliga för målgruppen. Den ständiga visuella närvaron ger en positiv känsla och gör att Paxxo stannar ”top-of-mind”.

Emerse_icons_Reporting

Resultat

Vi har analyserat trafiken på Paxxos sajt, före och efter digital annonsering, vi kan se att antalet användare har ökat från knappt 15,000 till över 22,000 användare. Det är en ökning med 48% YOY. Vi noterade också att omsättningen för första gången gick över 100 mkr, en ökning på 14.5% på årsbasis.

Always-on annonsering

Marknadsföring har historiskt sett fokuserat på tidsbegränsade kampanjer, för att intensivt trycka ut ett budskap eller ett erbjudande under högtider eller andra specifika tidspunkter. Det är ett arv från traditionella mediaköpens tid när man planerade reklamkampanjer på linjär-TV och i dagspress. Nuförtiden är de potentiella kunderna alltid online och därför borde annonseringen också vara det – speciellt när målet är att bygga upp och stärka varumärkeskännedom. Always-on tänket gör att Paxxos annonser alltid är synliga för målgruppen och Longopac stannar ”top-of-mind”. Vi har valt att jobba med en hög frekvens mot de vi når för att de verkligen ska uppmärksamma annonsen, men har satt ett frekvenstak som gör att vi inte tröttar ut målgruppen. Tanken framåt är att fortsätta på befintligt upplägg då det genererat bra kännedom men även utöka annonseringen till flera länder, framförallt USA, med liknande upplägg som i Sverige.

Vi har tagit fram breda sajtlistor, både branschrelaterade samt de som har inriktning miljö och riktat annonseringen mot dessa sajter. Vidare har vi även jobbat med att nå rätt målgrupp med semantisk targeting. Detta innebär att annonserna dyker upp i en miljö där de är relevanta. Med ord som ”spara Co2”, ”Longopac” och ”klimatsmart” kan man således nå målgruppen på sajter som inte nödvändigtvis enbart handlar om miljö men där målgruppen ändå finns. Vi har också placerat en smarttag på Paxxos sajt, som innebär att vi kan samla cookies och återexponera annonser mot de som besökt Paxxos hemsida.

En av Paxxos annonser där vi effektivt visar hur man genom en in-banner video kan förmedla sitt budskap både med en rörlig och statisk bild.

”När vi fick höra talas om möjligheterna som finns genom programmatisk marknadsföring kände vi att det skulle kunna vara något för oss. Vi har nu annonserat på detta vis under ett år och vi märker att vi får fler besökare till vår hemsida samt att säljarna blir stärkta ute på fältet. Dessutom känns det bra att inte enbart ligga i framkant när det gäller våra produkter och vår produktion utan även att ligga i framkant när det kommer till hur vi marknadsför oss, dvs. genom video och målgruppsriktad annonsering på nätet.”

Henrik Péters, VD Paxxo

Om Paxxo

Paxxo är ett familjeägt företag som grundades 1980 i Malmö. Paxxo utvecklar ett hållbart säcksystem för effektiv avfallshantering – Longopac. Det innovativa säcksystemet; som i dag finns över hela världen, är baserat på ett extremt tunt och starkt 3-skiktsmaterial i polyeten. Longopac med tillhörande utrustning finns till alla branscher. Paxxo är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 och arbetar ständigt med att miljöanpassa företaget och produkterna.

Huvudkontor med produktion, försäljning och utveckling ligger i Malmö. Försäljningsbolag med lager finns i Atlanta, USA.

Back To Top