skip to Main Content

LTH - Breaking the trend

Emerse har anlitats av Lunds Tekniska Högskola, LTH, för att hjälpa dem attrahera fler blivande teknikstudenter med avancerad teknik. Målet har varit att vända en nedåtgående trend med minskat antal ansökningar som pågått under flera år. Satsningen har kallats ”Breaking the trend” och den programmatiska marknadsföringen har lyckats med just det – att bryta trenden!

Emerse_icons_Challenges-

Utmaningar

Att vända de senaste årens nedåtgående trend med minskat antal inkommande ansökningar som gällt såväl för LTH som för hela landets olika universitet och högskolor.

Emerse_icons_Challenges

Lösningar

LTH har dels satsat en större del av sin annonsbudget digitalt och målgruppsstyrt, dels utvecklat varumärket med en mer välkomnande ton och lyft sitt visuella uttryck.

Emerse_icons_Reporting

Resultat

En ökning av antal ansökningar med ca 8% inför höstterminen 2018, att jämföra med i genomsnitt -2% vid motsvarande lärosäten i resten av landet.

Trendbrott

Ibland är det svårt att härleda exakt vad som ligger bakom ett företags framgångsrika kommunikation, eftersom många olika marknadsföringskanaler som regel samspelar. Många delar bidrar till det övergripande intrycket av ett varumärke. I LTH:s fall var det i princip bara en pusselbit som flyttades när trenden bröts. Annonsbudgeten hade legat på samma nivå sedan flera år tillbaka, men omfördelades i stort förra året med viktning mot mer digitalt. 2018 var första året som LTH lade delar av budgeten på programmatisk marknadsföring online.

Det trendbrytande resultatet visade sig redan efter vårterminen 2018, med en ökning av antal ansökningar med ca 8%. Detta är första gången på flera år som antalet ansökningar inte minskat. I Sverige backade antalet universitets- och högskoleansökningar med i genomsnitt 2%. Även Lunds Universitet upplevde en minskning av antal ansökningar, så LTH stack verkligen ut och bröt trenden med sin trevliga ökning.

Strategi

LTH vill försöka nå målgruppen genom att lyfta fram de rädslor och orosmoln som kan finnas inför det stora beslutet om vilken utbildning man skall söka. Den tekniska högskolan som hör till Lunds universitet, är en av Sveriges mest välkända och respekterade tekniska högskolor som erbjuder 16 olika civilingenjörsprogram, 13 internationella masterprogram, arkitekt- och industridesignprogram, brandingenjörsprogram och fem högskoleingenjörsprogram.

Strategin för ”Breaking the trend” har dels inneburit att man har fokuserat på att lyfta sitt visuella uttryck. Allt ifrån montrar vid mässor, filmer, banners och utbildningskataloger ska hänga ihop för ökad igenkänning. Dels har man strävat efter att få LTH att kännas välkomnande, exempelvis genom att bjuda in till att ”träffa en LTH-student”.

Målsättningen under 2019 är att se till att höstens positiva resultat inte bara var en tillfällighet, utan att bibehålla nivån för antalet inkommande ansökningar och den positiva trenden.

Back To Top