skip to Main Content

Du behöver någon street smart för att hantera trafiken.

En stor del av internettrafiken är opålitlig eller från oseriösa källor. Men var inte orolig: vårt programmatiska verktyg är utrustat för att komma runt det. Vi samarbetar med företag som till exempel Integral Ad Science (IAS), vilka menar att ”Oavsett om det rör sig om illegala botar, misstänksamma URL:er eller bedrägerier från en specifik sida så finns vi här för att skydda dig”. Den typen av skydd är standard för vår demand-side platform (DSP).

Kvalitet Och Filtrering
Kvalitet och filtrering

Vår plattform använder ett eget poängsystem för att bedöma internettrafik. Systemet består av flera olika komponenter såsom varumärkessäkerhet, seriositet, synlighet, eventuellt överbelamrat annonsutrymme och andra misstänksamma aktiviteter. Tillsammans så utgör dessa parametrar grunden för bedömning innan köp av annonsutrymme. Vid för låga poäng filtreras den placeringen bort och din annons kommer aldrig att synas där. Detta är däremot ingenting du behöver tänka på eftersom det alltid sker automatiskt i bakgrunden.

Annonsmiljön
Annonsmiljön

Huruvida en sida är passande för placering av din annons bestäms av flertalet olika faktorer som vår DSP tar hänsyn till. Till exempel:

Hur många annonser syns totalt på sidan?
Hur tätt sitter annonserna på sidan?
Hur tätt sitter sidans bilder generellt?
Var sitter bilderna i förehållande till din annons?
Hur pass relevant är din annons för sidans besökare? *

*Baserat på standardiserade kontextuella kategorier framtagna av data från IAB

Alltid Misstänksamma
Alltid misstänksamma

Innan vi överväger att köpa ett visst annonsutrymme så beräknar vi alltid den eventuella risken. Vi är alltid på vår vakt för att undvika falska klick och annonsintryck.

Matchar Det Ditt Varumärke?
Matchar det ditt varumärke?

Vi har självklart förståelse för att en viss typ av innehåll kanske inte är kompatibelt med ditt varumärke. Vår DSP kan, utan att ni behöver göra något, poängsätta sidors innehåll på en skala från 0 till 1000. Ni kan närsomhelst under kampanjens gång modifiera eller ändra valda filter.

Perfekt Publik
Perfekt publik

Med hjälp av vår plattform kan ni rikta er till specifika målgrupper enkelt genom att skapa särskilda listor och ta del av relevant målgruppsdata.

Duplicering Duplicering är Inte Bra
Duplicering Duplicering är inte bra

Ibland sker misstag. Eller i alla fall hos andra. Eftersom vårt verktyg kan upptäcka annonskollisioner behöver du inte oroa dig för att fler annonser från samma kampanj skulle dyka upp på samma sida.

Rädd För Att Vara Osedd
Rädd för att vara osedd

En annons som ingen ser är en misslyckad annons. Därför ser vår plattform till att hela tiden utvärdera kampanjen så att olika kriterier faktiskt möts. Den undersöker exempelvis webbläsaren, skärmstorleken, bildupplösningen, annonsstorleken och placeringen på sidan. Även tiden som besökare spenderar på sidan och den bedömda chansen att de scrollar till just er annons tas med i beräkningarna. När vi har bearbetat denna data kan ni välja om ni vill visa annonsen på vissa sidor eller inte. Vi rapporterar självklart också hur synligheten har varit i era tidigare kampanjer.

Back To Top