skip to Main Content

Emerse Labs – Programmatiska A/B-tester av annonsmaterial

Vilka annonser du använder har en enorm inverkan på effekten och resultaten av din annonskampanj. Även efter en framgångsrik kreativ process finns det ofta flera alternativ eller idéer som kan användas för både text, bilder och andra element i annonsen. Nu kan du köra A/B-tester för att säkert veta vilken som fungerar bäst.

Kontakta oss för att komma igång

Emerse Labs är en plattform för A/B/N-testning av annonsmaterial som är direkt integrerad med vår Demand Side Platform, men även kan köras separat. På bara några minuter kan du starta dina tester och få resultaten lätt tillgängliga i realtid. Du har säkert hört om A/B-test, skillnaden är att ”N:et” här betyder att det oftast finns en större mängd alternativ i testerna, alltså fler än två alternativ. Antalet olika varianter av annonserna kallas permutationer. Vissa banners är bra, vissa är dåliga. Vilka som är bäst, är just vad Emerse Labs evidensbaserat bringar klarhet i!

Öka sannolikheten att få klick eller konverteringar

Annonsörer strävar efter att en viss händelse ska äga rum när deras banner visas. Genom att optimera annonsmaterialets utformning ökar sannolikheten att nå målen – såsom bästa klickfrekvens eller kostnad per konvertering – snabbare och mer kostnadseffektivt. Vår plattform har påvisat hur en del kunder ökar andelen klick eller konverteringsgrad 10-falt efter de inledningsvis har tagit hjälp av A/B/N-tester. Ofta räcker det att bara göra små justeringar i annonsmaterialet och testköra olika varianter, exempelvis byta färg på en knapp eller testa olika texter i annonsen för att få tydliga resultat och se vilka varianter som presterar bäst.

Några permutationer

Inled med A/B-test och fortsätt visa bäst presterande annons(er)

I Emerse Labs roterar dina olika annonsvarianter automatiskt och visar dig vilka som ger bäst effekt. Målgrupper delas automatiskt upp så att varje individ bara exponeras för en variant av annonsen. Man behöver ej ladda upp alla separata annonsvarianter, utan det räcker att ange de olika värdena man vill rotera på olika delar av annonsen, som texter, bilder, färger med mera. Kunden kan arbeta med vilken design de vill helt fritt, utan att styras av mallar, tack vare Emerse teknik för dynamiskt annonsmaterial.

Genom direktkopplingen till vår DSP (Demand Side Platform) kan du aktivera dina A/B-testkampanjer direkt och samtidigt välja publicister, annonsutrymme och målgrupper för testet. Direktintegrationen mellan Emerse Labs och Emerse DSP gör arbetsflödet enkelt och smidigt.

Är du också nyfiken på att testköra Emerse Labs?

Kontakta oss idag för att köra på egen hand, eller få stöd av vårt team som hjälper dig sätta upp och genomföra test!

Kontakta oss

Statistiskt säkerställt utfall för faktabaserade beslut

Antalet permutationer, dvs varianter på annonsen, visas automatiskt när du lägger till nya platshållare och värden för testning i plattformen. Du får rekommendationer på antalet exponeringar för att genomföra testet på ett statistiskt tillförlitligt sätt. Rapporteringen i realtid visar vilka varianter av ditt annonsmaterial som presterade bäst. Emerse Labs möjliggör för annonsörer att alltid ”satsa på rätt häst”!

Back To Top