skip to Main Content
Viewability

Viewability

Annonsörer och byråer har blivit alltmer oroliga över att de betalar för annonser som ingen ser, och vill säkerställa att deras målgrupp faktiskt ser annonserna. Viewability är ett mått som spårar visningar och mäter antalet annonser som syns för en användare.

IAB beskriver viewability såhär: En levererad annonsvisning kan klassificeras som en viewable impression om annonsen är synlig i webbläsarens fönster, webbläsarfliken är i fokus samt att minimikravet för antalet synliga annonspixlar samt tidslängden är uppfyllt. En viewable ad impression anses således som en ”möjlighet att synas” vilket inte nödvändigtvis är fallet när det kommer till endast en levererad annonsvisning.
IAB, Interactive Advertising Bureau

Varför syns inte en annons?

Att en annons inte syns kan bero på så många olika faktorer. Annonsen kan vara placerad så långt ner på en sida att användaren måste scrolla hela vägen ner, vilket de kanske inte gör. Annonsen kan också vara placerad halvvägs ner på en sida och blir därför enbart till hälften synlig i browserfönstret, eller så har användaren redan scrollat förbi den. Det kan också vara så att annonsen laddas i en bakomliggande browser flik om användaren öppnar flera fönster samtidigt, eller så lämnar användaren sajten innan alla annonser har hunnit laddas färdigt.

Above the fold / Below the fold

Förenklat kan man säga att det finns fyra positioner för annonser på en sajt (överst, nederst, vänster och till höger). Vid den initiala laddningen av sidan kan annonser och annat innehåll på sidan vara ”före scroll” dvs. synligt på den del av webbsidan som användaren ser direkt när sidan laddas. På engelska benämns detta område som ”Above the fold”. Motsatsen till blir då ”Below the fold” och refererar till annonser och innehåll på sidan som är placerade utanför det synliga webbläsarutrymmet, alltså ”efter scroll”. Detta förutsatt att de inte skyms av overlays eller att lazy loading applicerats. Lazy loading innebär att sidans innehåll laddas kontinuerligt allt eftersom användaren scrollar. På grund av detta behöver placeringen på sidan och synlighet inte korrelera. Nödvändigtvis är inte Above the fold alltid den bästa placeringen. Studier av användares beteende och var de tittar på en sajt, heatmaps, visar ofta att ögonen dras till nyhetssidornas rubriker och tv-tablåernas innehåll mer än till annonser placerade högst uppe eller till höger. Ibland kan det därför vara förmånligt att välja en placering below the fold, dvs närmare själva sidinnehållet.

Immediacy

En annan faktor att ta i beaktning är immediacy, dvs den tid det tar för en annons att fånga en användares uppmärksamhet. En genomsnittlig annons är bara in-screen under 8 sekunder. En teori är att rörliga annonser fångar uppmärksamheten snabbare än statiska. Här kan man också tänka på annonsens utformning, färger, bilder och budskap. Välja sådant som syns tydligt och drar till sig uppmärksamhet.

Läs mer om hur man skapar perfekta annonser här.

Vi på Emerse är stolta över att vår grundare och vd Carl-Johan Grund sitter med i IABs nya task force för viewability. De jobbar med att uppdatera de svenska rekommendationerna för viewability-mätningar.

Back To Top