skip to Main Content
Lyssna! Vi Erbjuder Programmatic Audio

Lyssna! Vi erbjuder Programmatic Audio

Digitala lyssnartjänster som Spotify, Soundcloud, Targetspot, Triton och Tunein når varje månad 1 miljard lyssnare världen över. Genom reklamspottar i lyssnartjänster får ditt brand en i princip odelad uppmärksamhet som varken går att hoppa över (non-skippable) eller undgå helt via ad blocking. Genom att addera Programmatic Audio till din medieplan får du ett kraftfullt komplement till andra kommunikationskanaler som engagerar och bevisligen ger högre erinran än andra kanaler.

Till skillnad från reklamspottar i radio kan du via Programmatic Audio målgruppsstyra till exempel geografiskt, eller välja att lägga dina ljudannonser i samband med utvalda spellistor, skräddarsydda för just din målgrupp.

Emerse är leder vägen i Sverige genom att erbjuda Audio programmatiskt via vår DSP. Hör av dig om du vill veta mer och provköra Audio!

Back To Top