skip to Main Content
Nya I Spetsen För Ad Operations

Nya i spetsen för Ad Operations

Team Emerse har fått två bekanta ansikten i spetsen för Ad Operations; Caroline Geijer och Emelie Lundqvist. Enkelt beskrivet har de det yttersta ansvaret för att våra kunders kampanjer sätts upp, optimeras och rapporteras enligt plan.

Caroline Geijer, som har det övergripande ansvaret sedan månadsskiftet, har jobbat som projektledare på Emerse sedan drygt ett år tillbaka och är en trygg relationsbyggare. Hon brinner för att leda team och odla långsiktiga kundrelationer och har erfarenhet från liknande positioner och digital marknadsföring från bland annat modebranschen.

”Det viktiga för vår team är att hela tiden vara nyfikna, sätta oss in i och förstå varje enskild kunds mål, liksom att ständigt analysera vår insamlade data för att förbättra resultatet av annonseringen”, förklarar Caroline.

Emelie Lundqvist kliver samtidigt in som ställföreträdande teamledare och backar upp Caroline i hennes dagliga arbete. Emelie har sin bas inom ekonomi och marknadsföring och har snart varit två år på Emerse. Hon kommer även att ha fokus på utbildning inom Ad Operations och vara med att sätta upp handlingsplaner för kompetensutveckling.

Back To Top